Rebus prijevodi

Usluge

Što radimo?


Radimo ovlaštene kao i neovlaštene prijevode te surađujemo s prevoditeljima s raznih stručnih područja koji će u duhu struke prevesti Vaše tekstove. Također radimo i kretivno prevođenje za marketinške agencije, izdavačke kuće i odjele martketinga i promidžbe.

Vrste usluga


 • Prijevodi - Prijevodi svih vrste općih i stručnih tekstova: ugovori, natječajna dokumentacija, katalozi, brošure, uputstva za uporabu, poslovna pisma, knjige za tisak, znanstveni radovi, tehnički priručnici, medicinska dokumentacija itd.
 • Ovjereni prijevodi i sudska tumačenja - Ovjereni prijevodi u pismenom obliku prevode prevoditelji koji su položili zakletvu pri Ministarstvu pravosuđa, te svojom izjavom, pečatom i potpisom jamče da je prijevod istovjetan izvorniku. Prisutnost sudskog tumača potrebna je kod državnih institucija i ministarstava prilikom potpisivanja ugovora, na vjenčanjima i sličnim prilikama. Sudski tumač uz izvornik i prijevod prilaže također svoju izjavu o istovjetnosti prijevoda i podatke o tumaču. Takav prijevod vrijedi kao službeni dokument i može se koristiti u službenim institucijama diljem svijeta.
 • Lektura/korektura - Lekturom Vašeg teksta uklonit ćemo sve gramatičke i pravopisne pogreške te ujedno izvršiti stilsku doradu rečeničnih konstrukcija radi poboljšanja čitljivosti i jasnoće. Svi su naši lektori profesori hrvatskoga i stranih jezika s bogatim iskustvom u poslovima lekture i korekture. Obratite nam se kako bismo pravopisno optimizirali Vaš tekstualni materijal po prihvatljivoj cijeni.
 • Lokalizacija - Lokalizacija je postupak kojim se internacionalizirani korisnički priručnici, dokumentacija, internetske stranice (CMS sustavi), softver ili neki drugi proizvod prilagođavaju jezičnom, kulturološkom i političkom okruženju korisnika, tj. ciljanog tržišta.

Jezici


Prevodimo sa i na gotovo sve svjetske jezike, npr.

 • engleski
 • njemački
 • talijanski
 • francuski
 • češki
 • ruski
 • turski
  • mađarski
  • poljski
  • hebrejski
  • bugarski
  • srpski
  • bosanski
  • španjolski
  • portugalski
  • slovenski
  • makedonski
  • nizozemski
  • danski
  • slovački…

  email: info@rebusprijevodi.com   tel: +385 98 529 461
  © Rebus prijevodi j.d.o.o. Kraljevec 35, Zagreb OIB: 11050527840